ตัวชี้วัดที่ 088: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

104.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 50.00 >= 75.00 >= 95.50
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 104.54

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 95.50)FilesLast update
นนทบุรี1,500,0001,568,096104.5426.5552.0177.64104.542020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี---
พระนครศรีอยุธยา---
อ่างทอง---
ลพบุรี---
สิงห์บุรี---
สระบุรี---
นครนายก---
 1,500,0001,568,096104.54      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานในแต่ละจังหวัดที่บันทึกในระบบ ITEMS (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นเป้าหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by สินีนุช

log