ตัวชี้วัดที่ 080: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

44.49

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 44.49

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
บึงกาฬ63,436,804144,304,22943.9643.962020-02-24 10:47:11
หนองบัวลำภู107,496,599260,726,00941.2341.3241.232020-02-24 10:47:11
อุดรธานี450,421,4711,030,922,51543.6937.9943.692020-02-24 10:47:11
เลย235,371,525517,832,38445.4547.4745.452020-02-24 10:47:11
หนองคาย314,285,312797,175,93939.4237.2539.422020-02-24 10:47:11
สกลนคร254,127,106440,080,00557.7557.752020-02-24 10:47:11
นครพนม166,226,457385,807,30643.0944.6243.092020-02-24 10:47:11
 1,591,365,2743,576,848,38644.49    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ตราด

by ชนวีร์

log