ตัวชี้วัดที่ 080: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

37.01

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 37.01

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
สมุทรปราการ59,235,767322,744,38218.3518.352020-02-24 10:47:11
ชลบุรี422,801,5331,672,780,18425.2820.8925.282020-02-24 10:47:11
ระยอง123,402,861748,160,19316.4919.8616.492020-02-24 10:47:11
จันทบุรี646,133,310402,695,687160.459.43160.452020-02-24 10:47:11
ตราด47,928,859246,307,68519.4623.3319.462020-02-24 10:47:11
ฉะเชิงเทรา239,496,873703,563,49034.0432.9134.042020-02-24 10:47:11
ปราจีนบุรี23,169,781196,723,79011.7811.782020-02-24 10:47:11
สระแก้ว213,448,892504,511,55842.3137.9342.312020-02-24 10:47:11
 1,775,617,8764,797,486,96937.01    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ตราด

by ชนวีร์

log