ตัวชี้วัดที่ 080: ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

34.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 34.87

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
นนทบุรี002020-02-24 10:47:11
ปทุมธานี131,258,243525,949,21624.9623.2324.962020-02-24 10:47:11
พระนครศรีอยุธยา30,872,273153,227,02620.1520.152020-02-24 10:47:11
อ่างทอง19,249,113115,280,53816.7016.702020-02-24 10:47:11
ลพบุรี49,006,548288,135,49117.0117.012020-02-24 10:47:11
สิงห์บุรี134,199,787328,057,02240.9139.1040.912020-02-24 10:47:11
สระบุรี420,727,260753,233,98855.86116.0855.862020-02-24 10:47:11
นครนายก40,451,490204,500,44319.7813.0319.782020-02-24 10:47:11
 825,764,7132,368,383,72334.87    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ตราด

by ชนวีร์

log