ตัวชี้วัดที่ 065: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 25.00 >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 25.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร-----
สมุทรปราการ----2020-02-24 10:54:21
นนทบุรี----2020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี----2020-02-24 10:54:21
พระนครศรีอยุธยา----2020-02-24 10:54:21
อ่างทอง----2020-02-24 10:54:21
ลพบุรี----2020-02-24 10:54:21
สิงห์บุรี----2020-02-24 10:54:21
ชัยนาท----2020-02-24 10:54:21
สระบุรี----2020-02-24 10:54:21
ชลบุรี----2020-02-24 10:54:21
ระยอง----2020-02-24 10:54:21
จันทบุรี----2020-02-24 10:54:21
ตราด----2020-02-24 10:54:21
ฉะเชิงเทรา----2020-02-24 10:54:21
ปราจีนบุรี----2020-02-24 10:54:21
นครนายก----2020-02-24 10:54:21
สระแก้ว----2020-02-24 10:54:21
นครราชสีมา----2020-02-24 10:54:21
บุรีรัมย์----2020-02-24 10:54:21
สุรินทร์----2020-02-24 10:54:21
ศรีสะเกษ----2020-02-24 10:54:21
อุบลราชธานี----2020-02-24 10:54:21
ยโสธร----2020-02-24 10:54:21
ชัยภูมิ----2020-02-24 10:54:21
อำนาจเจริญ----2020-02-24 10:54:21
บึงกาฬ----2020-02-24 10:54:21
หนองบัวลำภู----2020-02-24 10:54:21
ขอนแก่น----2020-02-24 10:54:21
อุดรธานี----2020-02-24 10:54:21
เลย----2020-02-24 10:54:21
หนองคาย----2020-02-24 10:54:21
มหาสารคาม----2020-02-24 10:54:21
ร้อยเอ็ด----2020-02-24 10:54:21
กาฬสินธุ์----2020-02-24 10:54:21
สกลนคร----2020-02-24 10:54:21
นครพนม----2020-02-24 10:54:21
มุกดาหาร----2020-02-24 10:54:21
เชียงใหม่----2020-02-24 10:54:21
ลำพูน----2020-02-24 10:54:21
ลำปาง----2020-02-24 10:54:21
อุตรดิตถ์----2020-02-24 10:54:21
แพร่----2020-02-24 10:54:21
น่าน----2020-02-24 10:54:21
พะเยา----2020-02-24 10:54:21
เชียงราย----2020-02-24 10:54:21
แม่ฮ่องสอน----2020-02-24 10:54:21
นครสวรรค์----2020-02-24 10:54:21
อุทัยธานี----2020-02-24 10:54:21
กำแพงเพชร----2020-02-24 10:54:21
ตาก----2020-02-24 10:54:21
สุโขทัย----2020-02-24 10:54:21
พิษณุโลก----2020-02-24 10:54:21
พิจิตร----2020-02-24 10:54:21
เพชรบูรณ์----2020-02-24 10:54:21
ราชบุรี----2020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี----2020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี----2020-02-24 10:54:21
นครปฐม----2020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร----2020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม----2020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี----2020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์----2020-02-24 10:54:21
นครศรีธรรมราช----2020-02-24 10:54:21
กระบี่----2020-02-24 10:54:21
พังงา----2020-02-24 10:54:21
ภูเก็ต----2020-02-24 10:54:21
สุราษฎร์ธานี----2020-02-24 10:54:21
ระนอง----2020-02-24 10:54:21
ชุมพร----2020-02-24 10:54:21
สงขลา----2020-02-24 10:54:21
สตูล----2020-02-24 10:54:21
ตรัง----2020-02-24 10:54:21
พัทลุง----2020-02-24 10:54:21
ปัตตานี----2020-02-24 10:54:21
ยะลา----2020-02-24 10:54:21
นราธิวาส----2020-02-24 10:54:21
 0000       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 5 ดาว (โรงพยาบาล)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 4 ดาว (โรงพยาบาล)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 3 ดาว (โรงพยาบาล)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2560จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560 (9,806 แห่ง) (โรงพยาบาล)

สูตรคำนวณ (A/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log