ตัวชี้วัดที่ 069: จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

จำนวน 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 1.00)FilesLast update
นนทบุรี--2020-02-24 10:54:21
นนทบุรี11100.00100.002020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี---
พระนครศรีอยุธยา---
อ่างทอง---
ลพบุรี---
สิงห์บุรี---
สระบุรี---
นครนายก---
 11100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกนำไปใช้ (นวัตกรรมกรม)

B = จำนวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานข้อมูลทั้งหมด (นวัตกรรมกรม)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by นายจุมพต

log