ตัวชี้วัดที่ 056: อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 1.00 - < 1.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (< 1.00)Q4 (< 1.00)FilesLast update
นนทบุรี---
ปทุมธานี---
พระนครศรีอยุธยา---
อ่างทอง---
ลพบุรี---
สิงห์บุรี---
สระบุรี---
นครนายก---
 00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 และเสียชีวิต (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ)ทุกราย ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < น้อยกว่า ร้อยละ 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log