ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

55.02

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.50 >= 49.00 >= 49.50 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 55.02

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 48.50)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 49.50)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช25611444.5344.532020-02-24 10:54:29
กระบี่797898.7398.732020-02-24 10:54:29
พังงา673044.7844.782020-02-24 10:54:29
ภูเก็ต251456.0056.002020-02-24 10:54:29
สุราษฎร์ธานี17711464.4164.412020-02-24 10:54:29
ระนอง474085.1185.112020-02-24 10:54:29
ชุมพร962121.8821.882020-02-24 10:54:29
 74741155.02      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log