ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

41.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.50 >= 49.00 >= 49.50 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 41.44

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 48.50)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 49.50)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
ราชบุรี1636137.4237.422020-02-24 10:54:29
กาญจนบุรี14410371.5371.532020-02-24 10:54:29
สุพรรณบุรี1747040.2340.232020-02-24 10:54:29
นครปฐม1364835.2935.292020-02-24 10:54:29
สมุทรสาคร552341.8241.822020-02-24 10:54:29
สมุทรสงคราม5447.417.412020-02-24 10:54:29
เพชรบุรี1194033.6133.612020-02-24 10:54:29
ประจวบคีรีขันธ์843642.8642.862020-02-24 10:54:29
 92938541.44      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log