ตัวชี้วัดที่ 048: อัตราตายจากมะเร็งปอด เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 20.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

อัตราต่อแสนประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 20.00)FilesLast update
เชียงใหม่--2020-02-24 10:54:21
ลำพูน--2020-02-24 10:54:21
ลำปาง--2020-02-24 10:54:21
แพร่--2020-02-24 10:54:21
น่าน--2020-02-24 10:54:21
พะเยา--2020-02-24 10:54:21
เชียงราย--2020-02-24 10:54:21
แม่ฮ่องสอน--2020-02-24 10:54:21
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C330-C349) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log