ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.50 <= 3.00 <= 4.50 <= 6.30
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อแสนประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 1.50)Q2 (<= 3.00)Q3 (<= 4.50)Q4 (<= 6.30)FilesLast update
ราชบุรี847,644303.540.711.772.833.542020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี811,099465.671.111.603.825.672020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี849,677475.531.652.824.475.532020-02-24 10:54:21
นครปฐม897,757505.570.892.123.905.572020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร528,245377.001.514.164.737.002020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม193,385105.171.553.105.172020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี477,500255.241.882.724.195.242020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์527,848295.490.952.083.795.492020-02-24 10:54:21
 5,133,155274       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by เศรษฐา

log