ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.50 <= 3.00 <= 4.50 <= 6.30
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

อัตราต่อแสนประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 1.50)Q2 (<= 3.00)Q3 (<= 4.50)Q4 (<= 6.30)FilesLast update
นนทบุรี1,198,809534.420.421.672.754.422020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี1,099,343454.090.821.913.184.092020-02-24 10:54:21
พระนครศรีอยุธยา810,033506.171.112.593.956.172020-02-24 10:54:21
อ่างทอง283,297196.711.412.825.296.712020-02-24 10:54:21
ลพบุรี759,254628.171.983.956.068.172020-02-24 10:54:21
สิงห์บุรี211,381115.200.951.892.845.202020-02-24 10:54:21
สระบุรี634,699365.671.102.994.575.672020-02-24 10:54:21
นครนายก258,531124.642.713.093.484.642020-02-24 10:54:21
 5,255,347288       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by เศรษฐา

log