ตัวชี้วัดที่ 038: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 12

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อพันประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 4.50 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

อัตราต่อพันประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 4.50)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
สงขลา6118,4183.312.893.312020-02-24 10:54:21
สตูล153,9933.761.553.762020-02-24 10:54:21
ตรัง156,3282.371.272.372020-02-24 10:54:21
พัทลุง64,3141.391.391.392020-02-24 10:54:21
ปัตตานี3111,0242.812.202.812020-02-24 10:54:21
ยะลา269,9282.622.202.622020-02-24 10:54:21
นราธิวาส4012,1613.293.193.292020-02-24 10:54:21
 19466,166     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log