ตัวชี้วัดที่ 038: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อพันประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 4.50 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อพันประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 4.50)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
ราชบุรี298,6583.352.793.352020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี277,1343.784.253.782020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี147,3901.891.381.892020-02-24 10:54:21
นครปฐม207,1732.793.062.792020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร168,1951.951.231.952020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม69966.028.256.022020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี74,0251.741.531.742020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์175,8872.893.092.892020-02-24 10:54:21
 13649,458     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log