ตัวชี้วัดที่ 038: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อพันประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 4.50 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

อัตราต่อพันประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 4.50)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
นนทบุรี188,8232.041.592.042020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี4010,4543.833.323.832020-02-24 10:54:21
พระนครศรีอยุธยา407,4865.343.245.342020-02-24 10:54:21
อ่างทอง42,1031.900.961.902020-02-24 10:54:21
ลพบุรี306,1984.844.624.842020-02-24 10:54:21
สิงห์บุรี31,7401.720.001.722020-02-24 10:54:21
สระบุรี197,1202.672.052.672020-02-24 10:54:21
นครนายก73,4012.060.612.062020-02-24 10:54:21
 16147,325     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log