ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

84.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 84.9

จำนวนที่ผ่าน

3 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 10.00)FilesLast update
บึงกาฬ022020-02-24 10:54:29
หนองบัวลำภู3220100.002020-02-24 10:54:29
อุดรธานี12741.6741.672020-02-24 10:54:29
เลย918-100.00-100.002020-02-24 10:54:29
หนองคาย36-100.00-100.002020-02-24 10:54:29
สกลนคร291644.8344.832020-02-24 10:54:29
นครพนม990.000.002020-02-24 10:54:29
 3845884.90   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log