ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

-20.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ -20.26

จำนวนที่ผ่าน

3 60%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 40%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 10.00)FilesLast update
สมุทรปราการ21861.9061.902020-02-24 10:54:29
ชลบุรี16156.256.252020-02-24 10:54:29
ระยอง610-66.67-66.672020-02-24 10:54:29
จันทบุรี012020-02-24 10:54:29
ตราด002020-02-24 10:54:29
ฉะเชิงเทรา012020-02-24 10:54:29
ปราจีนบุรี397501-26.20-26.202020-02-24 10:54:29
สระแก้ว141028.5728.572020-02-24 10:54:29
 454546-20.26   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log