ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

25.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 25.66

จำนวนที่ผ่าน

3 42.86%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 57.14%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 10.00)FilesLast update
ราชบุรี770.000.002020-02-24 10:54:29
กาญจนบุรี012020-02-24 10:54:29
สุพรรณบุรี664236.3636.362020-02-24 10:54:29
นครปฐม1017-70.00-70.002020-02-24 10:54:29
สมุทรสาคร59-80.00-80.002020-02-24 10:54:29
สมุทรสงคราม5260.0060.002020-02-24 10:54:29
เพชรบุรี2150.0050.002020-02-24 10:54:29
ประจวบคีรีขันธ์18572.2272.222020-02-24 10:54:29
 1138425.66   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log