ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

147.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 6.52 >= 9.78 >= 11.72
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 147.06

จำนวนที่ผ่าน

2 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 6.52)Q3 (>= 9.78)Q4 (>= 11.72)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ-02021-01-15 16:28:52
นนทบุรี--2020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี--2020-02-24 10:54:21
พระนครศรีอยุธยา--2020-02-24 10:54:21
อ่างทอง--2020-02-24 10:54:21
ลพบุรี--2020-02-24 10:54:21
สิงห์บุรี--2020-02-24 10:54:21
ชัยนาท--2020-02-24 10:54:21
สระบุรี--2020-02-24 10:54:21
ชลบุรี--2020-02-24 10:54:21
ระยอง--2020-02-24 10:54:21
จันทบุรี--2020-02-24 10:54:21
ตราด--2020-02-24 10:54:21
ฉะเชิงเทรา--2020-02-24 10:54:21
ปราจีนบุรี--2020-02-24 10:54:21
นครนายก--2020-02-24 10:54:21
สระแก้ว--2020-02-24 10:54:21
นครราชสีมา--2020-02-24 10:54:21
บุรีรัมย์--2020-02-24 10:54:21
สุรินทร์--2020-02-24 10:54:21
ศรีสะเกษ--2020-02-24 10:54:21
อุบลราชธานี--2020-02-24 10:54:21
ยโสธร--2020-02-24 10:54:21
ชัยภูมิ--2020-02-24 10:54:21
อำนาจเจริญ--2020-02-24 10:54:21
บึงกาฬ--2020-02-24 10:54:21
หนองบัวลำภู--2020-02-24 10:54:21
ขอนแก่น--2020-02-24 10:54:21
อุดรธานี--2020-02-24 10:54:21
เลย--2020-02-24 10:54:21
หนองคาย--2020-02-24 10:54:21
มหาสารคาม--2020-02-24 10:54:21
ร้อยเอ็ด--2020-02-24 10:54:21
กาฬสินธุ์--2020-02-24 10:54:21
สกลนคร--2020-02-24 10:54:21
นครพนม--2020-02-24 10:54:21
มุกดาหาร--2020-02-24 10:54:21
เชียงใหม่--2020-02-24 10:54:21
ลำพูน99100.00100.002020-02-24 10:54:21
ลำปาง--2020-02-24 10:54:21
อุตรดิตถ์--2020-02-24 10:54:21
แพร่--2020-02-24 10:54:21
น่าน--2020-02-24 10:54:21
พะเยา--2020-02-24 10:54:21
เชียงราย816200.00100.00200.002020-02-24 10:54:21
แม่ฮ่องสอน--2020-02-24 10:54:21
นครสวรรค์--2020-02-24 10:54:21
อุทัยธานี--2020-02-24 10:54:21
กำแพงเพชร--2020-02-24 10:54:21
ตาก--2020-02-24 10:54:21
สุโขทัย--2020-02-24 10:54:21
พิษณุโลก--2020-02-24 10:54:21
พิจิตร--2020-02-24 10:54:21
เพชรบูรณ์--2020-02-24 10:54:21
ราชบุรี--2020-02-24 10:54:21
กาญจนบุรี--2020-02-24 10:54:21
สุพรรณบุรี--2020-02-24 10:54:21
นครปฐม--2020-02-24 10:54:21
สมุทรสาคร--2020-02-24 10:54:21
สมุทรสงคราม--2020-02-24 10:54:21
เพชรบุรี--2020-02-24 10:54:21
ประจวบคีรีขันธ์--2020-02-24 10:54:21
นครศรีธรรมราช---
กระบี่--2020-02-24 10:54:21
พังงา---
ภูเก็ต--2020-02-24 10:54:21
สุราษฎร์ธานี--2020-02-24 10:54:21
ระนอง--2020-02-24 10:54:21
ชุมพร--2020-02-24 10:54:21
สงขลา--2020-02-24 10:54:21
สตูล--2020-02-24 10:54:21
ตรัง--2020-02-24 10:54:21
พัทลุง--2020-02-24 10:54:21
ปัตตานี--2020-02-24 10:54:21
ยะลา--2020-02-24 10:54:21
นราธิวาส--2020-02-24 10:54:21
 1725147.06     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ (ทีม)

B = จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2560 เป้าหมาย = 424 ทีม ปี 2564 = 3,250 ทีม) (ทีม)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จัดตั้ง PCC ที่ขึ้นทะเบียน (381 /424 ทีม) ร้อยละ 11.72
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

log