ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

147.06

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 6.52 >= 9.78 >= 11.72
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 147.06

จำนวนที่ผ่าน

2 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 6.52)Q3 (>= 9.78)Q4 (>= 11.72)FilesLast update
เชียงใหม่--2020-02-24 10:54:21
ลำพูน99100.00100.002020-02-24 10:54:21
ลำปาง--2020-02-24 10:54:21
แพร่--2020-02-24 10:54:21
น่าน--2020-02-24 10:54:21
พะเยา--2020-02-24 10:54:21
เชียงราย816200.00100.00200.002020-02-24 10:54:21
แม่ฮ่องสอน--2020-02-24 10:54:21
 1725147.06     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ (ทีม)

B = จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2560 เป้าหมาย = 424 ทีม ปี 2564 = 3,250 ทีม) (ทีม)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จัดตั้ง PCC ที่ขึ้นทะเบียน (381 /424 ทีม) ร้อยละ 11.72
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

log