ตัวชี้วัดที่ 053.1: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 97.00 >= 98.00 >= 99.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 97.00)Q2 (>= 98.00)Q3 (>= 99.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เชียงใหม่44100.00100.00100.002023-07-11 16:10:51
ลำพูน11100.00100.00100.002023-07-11 16:10:54
ลำปาง11100.00100.00100.002023-07-11 16:10:57
แพร่11100.00100.00100.002023-07-11 16:11:05
น่าน11100.00100.00100.002023-07-11 16:16:13
พะเยา22100.00100.00100.002023-07-11 16:16:18
เชียงราย11100.00100.00100.002023-07-11 16:16:24
แม่ฮ่องสอน11100.00100.00100.002023-04-11 14:14:57
 1212100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit + 3e อยู่ระหว่างต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรอง ขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ระหว่างต่ออายุ+ A-HA + A-HAe อยู่ระหว่างต่ออายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-07-11 16:19:41
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2023-07-11 16:19:39
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2023-07-11 16:19:33
Update: ยะลา

by พิชญา

2023-07-11 16:19:31
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2023-07-11 16:19:28
Update: พัทลุง

by พิชญา

log