ตัวชี้วัดที่ 046: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด เขตฯ 07

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 07

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 10.00)FilesLast update
ขอนแก่น402023-10-12 16:17:42
มหาสารคาม---
ร้อยเอ็ด---
กาฬสินธุ์---
 40    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-12 16:18:39
Update: สตูล

by ธานี

2023-10-12 16:18:30
Update: ปัตตานี

by ธานี

2023-10-12 16:18:20
Update: ภูเก็ต

by ธานี

2023-10-12 16:18:13
Update: อุบลราชธานี

by ธานี

2023-10-12 16:18:02
Update: นครราชสีมา

by ธานี

log