ตัวชี้วัดที่ 041.3.2: หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) เขตฯ 10

Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 4.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 4.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ---
อุบลราชธานี---
ยโสธร---
อำนาจเจริญ---
มุกดาหาร---
 000.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนงานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) (เรื่อง)

B = จำนวนการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ A+B
เกณฑ์เป้าหมาย >= งานวิจัยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เรื่อง และมีกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 ครั้ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log