ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 12

Map

ร้อยละ

5.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 5.33

จำนวนที่ผ่าน

1 14.29%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 85.71%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
สงขลา1,358,61538,5602.842.844.172024-01-01 00:05:29
สตูล293,87910,0683.433.433.652024-01-01 00:05:29
ตรัง612,36239,4306.446.4420.332024-01-01 00:05:30
พัทลุง500,20293,71418.7418.7423.272024-01-01 00:05:30
ปัตตานี658,1973,9460.600.600.712024-01-01 00:05:30
ยะลา509,21931,8306.256.259.612024-01-01 00:05:30
นราธิวาส745,33331,7954.274.275.902024-01-01 00:05:31
 4,677,807249,3435.33    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log