ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 11

Map

ร้อยละ

1.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 1.22

จำนวนที่ผ่าน

1 14.29%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 85.71%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช1,504,7305,4520.360.361.482024-01-01 00:05:27
กระบี่438,41814,5863.333.336.902024-01-01 00:05:27
พังงา245,7552,5881.051.0514.782024-01-01 00:05:28
ภูเก็ต377,9381,5970.420.420.722024-01-01 00:05:28
สุราษฎร์ธานี1,006,1942,4270.240.240.612024-01-01 00:05:28
ระนอง196,71323,72412.0612.0613.222024-01-01 00:05:28
ชุมพร483,7791,5670.320.320.502024-01-01 00:05:29
 4,253,52751,9411.22    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log