ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 08

Map

ร้อยละ

24.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 24.84

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
บึงกาฬ396,308111,72328.1928.1934.392024-01-01 00:05:31
หนองบัวลำภู488,2188,3921.721.726.392024-01-01 00:05:16
อุดรธานี1,510,102558,00036.9536.9544.292024-01-01 00:05:17
เลย608,507208,03534.1934.1943.762024-01-01 00:05:17
หนองคาย501,732147,29029.3629.3631.052024-01-01 00:05:18
สกลนคร1,090,22158,3145.355.3530.162024-01-01 00:05:19
นครพนม682,059218,99632.1132.1132.272024-01-01 00:05:19
 5,277,1471,310,75024.84    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log