ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

2.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 2.89

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
ราชบุรี837,52630,9053.693.6911.462024-01-01 00:05:25
กาญจนบุรี854,80121,8942.562.562.742024-01-01 00:05:25
สุพรรณบุรี811,5567,7460.950.951.212024-01-01 00:05:25
นครปฐม851,20923,1172.722.723.312024-01-01 00:05:25
สมุทรสาคร545,5293820.070.070.142024-01-01 00:05:26
สมุทรสงคราม183,3511,5020.820.826.032024-01-01 00:05:26
เพชรบุรี455,6365,2911.161.1618.092024-01-01 00:05:26
ประจวบคีรีขันธ์505,98254,79910.8310.8314.802024-01-01 00:05:27
 5,045,590145,6362.89    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log