ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 04

Map

ร้อยละ

3.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 3.83

จำนวนที่ผ่าน

2 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
นนทบุรี1,136,4981,6410.140.140.322024-01-01 00:05:10
ปทุมธานี1,006,1672,8800.290.290.312024-01-01 00:05:10
พระนครศรีอยุธยา749,006128,19417.1217.1217.902024-01-01 00:05:10
อ่างทอง265,2126,6422.502.5011.782024-01-01 00:05:11
ลพบุรี721,22721,9913.053.053.142024-01-01 00:05:11
สิงห์บุรี203,54021,57610.6010.6015.812024-01-01 00:05:11
สระบุรี608,5906,0000.990.991.102024-01-01 00:05:12
นครนายก259,5475720.220.220.222024-01-01 00:05:14
 4,949,787189,4963.83    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log