ตัวชี้วัดที่ 057.2: ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

2.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 5.00 - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 2.39

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 5.00)Q4 (>= 10.00)FilesLast update
เชียงใหม่1,694,24315,9390.940.941.392024-01-01 00:05:20
ลำพูน373,78618,1654.864.868.102024-01-01 00:05:20
ลำปาง702,46831,1704.444.444.492024-01-01 00:05:20
แพร่423,59124,5135.795.7910.652024-01-01 00:05:21
น่าน450,06112,8422.852.854.632024-01-01 00:05:21
พะเยา448,5288,9552.002.002.462024-01-01 00:05:22
เชียงราย1,235,24818,6581.511.512.062024-01-01 00:05:22
แม่ฮ่องสอน274,1713,9111.431.431.432024-01-01 00:05:22
 5,602,096134,1532.39    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ประชาชนในจังหวัดที่มีดิจิทัลไอดี (คน)

B = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log