ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 11

Map

ร้อยละ

79.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 79.73

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช7,7705,69073.2373.2380.912024-01-01 00:04:27
กระบี่2,8482,05972.3072.3084.902024-01-01 00:04:27
พังงา2,1901,95089.0489.0489.412024-01-01 00:04:27
ภูเก็ต3,0612,50181.7181.7180.502024-01-01 00:04:28
สุราษฎร์ธานี7,1425,81381.3981.3983.422024-01-01 00:04:28
ระนอง1,5971,47992.6192.6192.672024-01-01 00:04:28
ชุมพร3,3422,79383.5783.5785.072024-01-01 00:04:28
 27,95022,28579.73    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log