ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 06

Map

ร้อยละ

86.27

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 86.27

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
สมุทรปราการ3,9493,47788.0588.0589.642024-01-01 00:04:09
ชลบุรี7,1856,40289.1089.1089.952024-01-01 00:04:12
ระยอง4,1563,62487.2087.2087.422024-01-01 00:04:12
จันทบุรี4,5824,10289.5289.5289.442024-01-01 00:04:13
ตราด1,9201,65986.4186.4193.592024-01-01 00:04:13
ฉะเชิงเทรา4,4103,93289.1689.1693.062024-01-01 00:04:13
ปราจีนบุรี2,9631,87463.2563.2570.672024-01-01 00:04:13
สระแก้ว3,3462,97688.9488.9490.322024-01-01 00:04:14
 32,51128,04686.27    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log