ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

81.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 81.67

จำนวนที่ผ่าน

8 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
ราชบุรี5,9815,39290.1590.1589.272024-01-01 00:04:25
กาญจนบุรี4,6473,40673.2973.2976.632024-01-01 00:04:25
สุพรรณบุรี4,9704,05181.5181.5182.822024-01-01 00:04:25
นครปฐม4,4063,83086.9386.9384.662024-01-01 00:04:25
สมุทรสาคร2,8071,59256.7256.7267.122024-01-01 00:04:26
สมุทรสงคราม1,4091,27490.4290.4292.332024-01-01 00:04:26
เพชรบุรี3,0872,92294.6694.6694.012024-01-01 00:04:26
ประจวบคีรีขันธ์3,3262,55276.7376.7379.102024-01-01 00:04:27
 30,63325,01981.67    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log