ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 04

Map

ร้อยละ

71.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 71.51

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
นนทบุรี4,9613,91378.8878.8881.422024-01-01 00:04:10
ปทุมธานี3,0061,57652.4352.4352.302024-01-01 00:04:10
พระนครศรีอยุธยา4,8834,44090.9390.9391.342024-01-01 00:04:10
อ่างทอง2,1271,79784.4984.4988.672024-01-01 00:04:11
ลพบุรี4,1162,80068.0368.0372.982024-01-01 00:04:11
สิงห์บุรี1,9241,62484.4184.4187.012024-01-01 00:04:11
สระบุรี5,0122,43448.5648.5654.772024-01-01 00:04:12
นครนายก1,5871,16573.4173.4174.172024-01-01 00:04:14
 27,61619,74971.51    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log