ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 03

Map

ร้อยละ

93.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

ร้อยละ 93.81

จำนวนที่ผ่าน

5 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
ชัยนาท2,2522,23599.2599.2595.872024-01-01 00:04:11
นครสวรรค์5,4184,71687.0487.0485.402024-01-01 00:04:22
อุทัยธานี2,3572,29597.3797.3797.242024-01-01 00:04:23
กำแพงเพชร3,3783,34899.1199.1196.452024-01-01 00:04:23
พิจิตร3,2793,05793.2393.2395.032024-01-01 00:04:24
 16,68415,65193.81    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log