ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

74.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 74.24

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เชียงใหม่9,1963,48237.8637.8655.512024-01-01 00:04:20
ลำพูน2,8442,56090.0190.0190.152024-01-01 00:04:20
ลำปาง4,9184,28387.0987.0989.812024-01-01 00:04:20
แพร่3,1313,08498.5098.5094.892024-01-01 00:04:21
น่าน3,6493,43894.2294.2292.552024-01-01 00:04:21
พะเยา2,8572,54989.2289.2290.302024-01-01 00:04:22
เชียงราย7,8286,29880.4580.4581.352024-01-01 00:04:22
แม่ฮ่องสอน1,8831,26066.9166.9167.132024-01-01 00:04:22
 36,30626,95474.24    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log