ตัวชี้วัดที่ 061.1: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 เขตฯ 11

Map

ร้อยละ

1.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 0.00 <= 0.00 <= 1.00 <= 2.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 1.22

จำนวนที่ผ่าน

6 85.71%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 14.29%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 0.00)Q2 (<= 0.00)Q3 (<= 1.00)Q4 (<= 2.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช1234.350.000.000.004.352023-10-30 10:10:15
กระบี่090.000.000.000.000.002023-10-30 10:12:20
พังงา090.000.000.000.000.002023-10-30 10:11:35
ภูเก็ต040.000.000.000.000.002023-10-30 10:11:32
สุราษฎร์ธานี0210.000.000.000.000.002023-10-30 10:11:29
ระนอง050.000.000.000.000.002023-10-30 10:11:26
ชุมพร0110.000.000.000.000.002023-10-30 10:11:23
 1821.22      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 2
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-30 10:18:37
Update: นครสวรรค์

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:34
Update: แม่ฮ่องสอน

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:23
Update: เชียงราย

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:18
Update: พะเยา

by ญาสุมินทร์

2023-10-30 10:18:14
Update: น่าน

by ญาสุมินทร์

log