ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

14.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 14.81

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กันยายน 2566 12:19)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
บึงกาฬ641,1345.6431.3414.6611.075.642023-08-29 00:19:21
หนองบัวลำภู901,1028.1710.898.172023-08-30 00:19:10
อุดรธานี2702,21512.190.0026.4913.4612.192023-08-27 00:19:09
เลย1491,25911.8312.6712.8011.832023-08-30 00:19:11
หนองคาย33997034.9590.0045.6035.7634.952023-08-30 00:19:11
สกลนคร2551,96312.9916.1342.7219.3312.992023-08-29 00:19:10
นครพนม3511,60821.8356.0317.3821.832023-08-28 00:19:11
 1,51810,25114.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log