ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

34.61

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

ร้อยละ 34.61

จำนวนที่ผ่าน

1 12.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 87.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:19)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
สมุทรปราการ22667333.5832.8039.4738.2033.582023-08-30 00:19:02
ชลบุรี18563629.0935.3835.9129.3729.09-
ระยอง3416320.8618.1837.7820.862023-08-28 00:19:04
จันทบุรี24347451.2760.4253.1751.272023-08-30 00:19:06
ตราด6717338.7366.6770.9745.2738.732023-08-27 00:19:05
ฉะเชิงเทรา22344949.6762.5059.2648.9649.672023-08-28 00:19:05
ปราจีนบุรี13245129.2757.3934.0929.272023-08-27 00:19:06
สระแก้ว23787327.1540.0038.9228.1327.152023-08-30 00:19:07
 1,3473,89234.61      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log