ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

20.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 20.07

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กันยายน 2566 12:19)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
ราชบุรี18180422.5142.0040.0030.7722.512023-08-30 00:19:19
กาญจนบุรี9785211.3840.0042.1933.4511.382023-08-29 00:19:15
สุพรรณบุรี9644021.8255.0744.0344.0821.822023-08-27 00:19:16
นครปฐม789887.899.3313.738.747.892023-08-30 00:19:20
สมุทรสาคร13836837.5057.8953.7439.4237.502023-08-28 00:19:17
สมุทรสงคราม6932421.300.0022.3321.6321.302023-08-30 00:19:21
เพชรบุรี28889532.1850.0045.0038.1032.182023-08-28 00:19:17
ประจวบคีรีขันธ์14375918.8420.7121.8019.0418.842023-08-30 00:19:21
 1,0905,43020.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log