ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

20.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 20.81

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กันยายน 2566 12:19)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
นนทบุรี22383926.5827.7831.1528.6826.582023-08-30 00:19:02
ปทุมธานี175782.946.908.773.682.942023-08-30 00:19:03
พระนครศรีอยุธยา19775326.160.0036.1626.6626.162023-08-29 00:19:02
อ่างทอง9528033.9331.8234.7838.6233.932023-08-25 00:19:03
ลพบุรี17776023.2923.4026.4023.8523.292023-08-29 00:19:03
สิงห์บุรี10326039.6239.8439.5339.622023-08-30 00:19:04
สระบุรี12253722.7275.0037.9525.3822.722023-08-28 00:19:04
นครนายก65101.1837.501.201.182023-08-27 00:19:06
 9404,51720.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log