ตัวชี้วัดที่ 033.4: ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

17.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 17.95

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 กันยายน 2566 12:19)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เชียงใหม่1011,9155.275.7112.705.755.272023-08-11 00:19:11
ลำพูน12458721.1257.8952.3427.4821.122023-08-28 00:19:11
ลำปาง8822,56134.4436.8334.7934.4734.442023-08-27 00:19:12
แพร่587218.0416.0610.098.042023-08-28 00:19:12
น่าน626329.8141.3025.1012.799.812023-08-29 00:19:12
พะเยา456936.490.007.1417.676.492023-08-25 00:19:12
เชียงราย3411,77919.1751.9646.9721.2819.172023-08-17 00:19:13
แม่ฮ่องสอน11030.970.000.000.000.972023-08-27 00:19:13
 1,6148,99117.95      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (คน)

B = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log