ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 12

Map

อัตราต่อแสนประชากร

4.73

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

อัตราต่อแสนประชากร 4.73

จำนวนที่ผ่าน

6 85.71%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 14.29%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 8.00)FilesLast update
สงขลา981,421,4626.896.892023-11-09 09:26:18
สตูล11324,5343.393.392023-11-09 09:26:23
ตรัง49637,5947.697.692023-11-09 09:26:27
พัทลุง51521,7399.789.782023-11-09 09:26:37
ปัตตานี10729,7011.371.372023-10-12 11:31:11
ยะลา7542,5921.291.292023-10-12 11:31:16
นราธิวาส10810,6851.231.232023-10-12 11:31:21
 2364,988,3074.73   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log