ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 11

Map

อัตราต่อแสนประชากร

9.3

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

อัตราต่อแสนประชากร 9.3

จำนวนที่ผ่าน

3 42.86%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 57.14%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 8.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช1721,544,27711.1411.142023-11-09 09:25:25
กระบี่15477,4563.143.142023-10-12 11:30:16
พังงา14263,6345.315.312023-11-09 09:25:35
ภูเก็ต34407,1758.358.352023-11-09 09:25:45
สุราษฎร์ธานี1051,064,6559.869.862023-11-09 09:25:56
ระนอง13179,5507.247.242023-10-12 11:30:38
ชุมพร60505,36611.8711.872023-11-09 09:26:07
 4134,442,1139.30   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log