ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 08

Map

อัตราต่อแสนประชากร

8.09

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

อัตราต่อแสนประชากร 8.09

จำนวนที่ผ่าน

3 42.86%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 57.14%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 8.00)FilesLast update
บึงกาฬ39421,0429.269.262023-11-09 09:21:44
หนองบัวลำภู32508,0166.306.302023-10-12 11:26:44
อุดรธานี1591,557,28210.2110.212023-11-09 09:22:35
เลย51633,9908.048.042023-11-09 09:22:46
หนองคาย41511,5098.028.022023-11-09 09:23:01
สกลนคร791,144,6346.906.902023-11-09 09:23:15
นครพนม43715,1696.016.012023-11-09 09:23:21
 4445,491,6428.09   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log