ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 06

Map

อัตราต่อแสนประชากร

8.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

อัตราต่อแสนประชากร 8.67

จำนวนที่ผ่าน

3 37.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 62.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 8.00)FilesLast update
สมุทรปราการ1251,339,7879.339.332023-11-09 09:17:47
ชลบุรี1211,566,8957.727.722023-11-09 09:19:40
ระยอง78747,73510.4310.432023-11-09 09:19:47
จันทบุรี50532,3759.399.392023-11-09 09:19:54
ตราด8218,4243.663.662023-10-12 11:25:29
ฉะเชิงเทรา52721,3897.217.212023-11-09 09:20:14
ปราจีนบุรี45495,4569.089.082023-11-09 09:20:22
สระแก้ว57557,88910.2210.222023-11-09 09:20:32
 5366,179,9508.67   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log