ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 04

Map

อัตราต่อแสนประชากร

6.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

อัตราต่อแสนประชากร 6.4

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 8.00)FilesLast update
นนทบุรี521,282,0964.064.062023-11-09 09:10:16
ปทุมธานี841,185,8167.087.082023-11-09 09:10:24
พระนครศรีอยุธยา54818,3256.606.602023-11-09 09:10:31
อ่างทอง17273,2596.226.222023-11-09 09:10:39
ลพบุรี52735,9547.077.072023-11-09 09:10:55
สิงห์บุรี17203,3688.368.362023-10-12 11:24:57
สระบุรี52636,9848.168.162023-11-09 09:11:11
นครนายก17259,0016.566.562023-11-09 09:11:42
 3455,394,8036.40   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log