ตัวชี้วัดที่ 032.2.1: ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

50

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 50

จำนวนที่ผ่าน

1 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 83.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
ราชบุรี346949.2849.282023-07-13 15:25:25
กาญจนบุรี020.000.002023-07-13 15:25:25
สุพรรณบุรี61346.1546.152023-07-13 15:25:25
นครปฐม203655.5655.562023-07-13 15:25:26
สมุทรสาคร41040.0040.002023-07-13 15:25:26
สมุทรสงคราม002023-07-13 15:25:26
เพชรบุรี002023-07-13 15:25:26
ประจวบคีรีขันธ์61060.0060.002023-07-13 15:25:27
 7014050.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับ การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log