ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน เขตฯ 05

Map

จำนวน

2686436

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 31000000.00 >= 33000000.00 >= 35000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

จำนวน 2686436

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 31000000.00)Q3 (>= 33000000.00)Q4 (>= 35000000.00)FilesLast update
ราชบุรี526,097526097.00513447.00516027.00526097.002023-09-22 10:28:48
กาญจนบุรี264,934264934.00277083.00277083.00264934.002023-09-22 10:28:58
สุพรรณบุรี371,346371346.00459124.00359660.00371346.002023-09-22 10:29:07
นครปฐม465,273465273.00435949.00424770.00465273.002023-09-22 10:29:18
สมุทรสาคร254,569254569.00194524.00194524.00254569.002023-09-22 10:29:27
สมุทรสงคราม166,286166286.00156469.00156469.00166286.002023-09-22 10:29:37
เพชรบุรี336,332336332.00299223.00299223.00336332.002023-09-22 10:29:46
ประจวบคีรีขันธ์301,599301599.00346997.00346997.00301599.002023-09-22 10:29:59
 2,686,4362686436.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-09-22 10:35:06
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-09-22 10:34:53
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-09-22 10:34:45
Update: ยะลา

by จารุณี

2023-09-22 10:34:34
Update: ปัตตานี

by จารุณี

2023-09-22 10:32:12
Update: พัทลุง

by จารุณี

log