ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน เขตฯ 04

Map

จำนวน

2910775

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 31000000.00 >= 33000000.00 >= 35000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

จำนวน 2910775

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 31000000.00)Q3 (>= 33000000.00)Q4 (>= 35000000.00)FilesLast update
นนทบุรี665,006665006.00648237.00648237.00665006.002023-09-20 17:26:03
ปทุมธานี430,335430335.00250390.00430335.00430335.002023-09-20 17:26:15
พระนครศรีอยุธยา610,797610797.00480688.00487364.00610797.002023-09-20 17:26:35
อ่างทอง190,555190555.00172170.00190555.00190555.002023-09-20 17:26:45
ลพบุรี266,399266399.00277776.00277776.00266399.002023-09-20 17:26:54
สิงห์บุรี113,736113736.00113892.00113892.00113736.002023-09-20 17:27:05
สระบุรี472,788472788.00472788.00472788.00472788.002023-09-20 17:27:35
นครนายก161,159161159.00133968.00161159.00161159.002023-09-20 17:29:04
 2,910,7752910775.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-09-22 10:35:06
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-09-22 10:34:53
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-09-22 10:34:45
Update: ยะลา

by จารุณี

2023-09-22 10:34:34
Update: ปัตตานี

by จารุณี

2023-09-22 10:32:12
Update: พัทลุง

by จารุณี

log