ตัวชี้วัดที่ 020.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

7.7

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

ร้อยละ 7.7

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

(ข้อมูลจาก HDC : 24 มกราคม 2567 12:10)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช4044,6618.679.959.178.958.672023-08-28 00:10:17
กระบี่337274.540.760.343.894.542023-08-28 00:10:18
พังงา446306.988.798.206.936.982023-08-30 00:10:18
ภูเก็ต1151,11810.2912.219.4110.0310.292023-08-29 00:10:18
สุราษฎร์ธานี2343,7576.237.206.356.136.232023-08-30 00:10:19
ระนอง345016.7910.127.976.646.792023-08-18 00:10:19
ชุมพร1391,6388.499.069.318.868.492023-08-27 00:10:18
 1,00313,0327.70      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log